Lepší Lamač

Školstvo a vzdelávanie je pre nás dôležitou témou, a preto sme podporovali našu jedinú základnú školu vo všetkých možných oblastiach - miesto vybudovania zasadačky na úrade sme investovali financie na zmenu šatní na triedy, aby sme mohli prijať všetkých prváčikov z Lamača. Získali sme dotáciu na novú palubovku v telocvičniach, poskytli sme účelovú dotáciu na školenia pre učiteľov a podporili sme zakúpenie licencie na program Accelium, ktorý rozvíja u detí viaceré zručnosti. Aj vďaka nám Lamač získal 2 850 000 eur na rekonštrukciu - nadstavbu a prístavbu ZŠ na Malokarpatskom námestí z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ. Vyrieši sa tým akútna potreba nových tried, zároveň budú rozšírené aj priestory jedálne, čo umožní usporadúvať aj väčšie spoločenské udalosti. Ide o najväčšiu investíciu realizovanú mestskou časťou Lamač za posledných 20 rokov. Vďaka patrí všetkým zamestnancom a spolupracovníkom miestneho úradu, ktorí sa na projekte podieľali, a hlavne poslankyni za Lepší Lamač a projektovej manažérke Petronele Klačanskej, ktorá na žiadosti pracovala a koordinovala ju v rámci kompetencií zástupkyne starostu. Minulý rok na Medzinárodný deň detí sa slávnostne otvorila nová materská škola na ulici Milana Šimečku na Boroch. V minulom školskom roku ju už navštevovalo približne 50 detí. Poslancom za Lepší Lamač sa podarilo presadiť podmienku prenájmu priestorov na 20 rokov s možnosťou predĺženia (namiesto úradom pôvodne navrhovaných 5 rokov) a výhodnejšiu zmluvu s prenajímateľom ohľadom zabezpečenia interiérového zariadenia, hlavne kuchyne. Nájomné 1 euro ročne = 20 eur za 20 rokov. Takto sme zabezpečili pre ďalšie ročníky malých Lamačanov miesta a pre rodiny väčšiu istotu predškolského vzdelávania priamo v Lamači. V neposlednom rade treba spomenúť podporu učiteliek vo všetkých elokovaných škôlkach. Vyčlenili sme financie na ich ďalšie vzdelávanie. 3 ZÍSKALI SME DOTÁCIU NA REKONŠTRUKCIU ZÁKLADNEJ ŠKOLY NOVÁ LAMAČSKÁ ŠKÔLKA NA BOROCH

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw