Lepší Lamač

Kandidát na starostu Lamača a mestského poslanca za Lamač Nezávislá kandidátka na poslankyňu do VÚC Viac ako 15 rokov som ako aktívny občan poukazoval na neetické správanie niektorých developerov, podieľal som sa na ochrane mestskej zelene, bojoval proti nezodpovedným rozhodnutiam úradov, ktoré nedbali na potreby a názory obyvateľov a navrhoval riešenia pre lepšiu správu nášho mesta aj mestskej časti. S primátorom Matúšom Vallom som spolupracoval na Pláne Bratislava, dokumente, ktorý ukazuje, ako sa dá samospráva riadiť kvalitne a zodpovedne. Štyri roky obhajujem záujmy Lamačanov v bratislavskom zastupiteľstve, kde patrím k najaktívnejším mestským poslancom. Výsledky našej spolupráce s primátorom a s miestnymi poslancami z iniciatívy Lepší Lamač ukazujú, že keď spoločne ťaháme za jeden povraz, prináša to výsledky. Spoločne sa nám podarilo vylepšiť ihrisko, zrekonštruovať telocvične, vymeniť osvetlenie, vysadiť stromy i kvety, zapájať občanov do revitalizácií Vrančovičovej, vnútrobloku Na . barine alebo parkovacieho domu na Studenohorskej. Na = Podháji, Ceste na Klanec a . ulici V. Matrku mesto opravilo takmer 8-tisíc m² mestských ciest a chodníkov, dokázali sme zbúrať strašiaka - azbestovú budovu na . Vysokohorskej ulici a odstránili sme desiatky billboardov. No ochota spolupracovať a . pomáhať ľuďom musí byť aj . na strane starostu. Preto sme sa rozhodli ponúknuť alternatívu na tomto poste tak, aby sme mohli ovplyvniť aj výkon. Aby sa ďalšie štyri roky nestávalo, že . zakopávame o rozbité chodníky aj napriek tomu, že na ich opravu boli zastupiteľstvom vyčlenené financie. Kandidujem na post starostu, lebo verím, že spolu vieme urobiť ešte viac. Venujem sa projektovému poradenstvu a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti v tejto oblasti a z oblasti podnikového dizajnu odovzdávam ďalej generácii študentov na vysokej škole. Posledné roky organizujem podujatia určené pre deti predškolského a školského veku. Ako miestna poslankyňa iniciatívy Lepší Lamač presadzujem hlavne školstvo a vzdelávanie, dostupné športové možnosti, transparentnú a otvorenú samosprávu a . participatívne budovanie verejných priestranstiev. Nesmierne rada podporujem dobré nápady, šikovných ľudí a konštruktívne myšlienky. Som jednou zo zakladateliek Lamačského fotomaratónu, aktívnou členkou či dobrovoľníčkou vo viacerých občianskych združeniach nielen v Lamači, s veľkým záujmom sa venujem téme zapájania občanov do vecí verejných. V župných voľbách sa budem uchádzať o vašu priazeň ako nezávislá kandidátka na župnú poslankyňu za Lamač a Záhorskú Bystricu. Vďaka skúsenostiam s projektmi financovanými Európskou úniou budem dbať na . dokončenie rozrobených projektov a na ich úspešnú realizáciu - cyklomost do Dúbravky, taktiež vybudovanie komplexného areálu v Záhorskej Bystrici zameraného na školské, športové a sociálne zariadenia. V rámci župy som za naštartovanie regionálneho rozvoja v oblasti dopravy, športu, kultúry i . cestovného ruchu. Igor Polakovič Petronela Klačanská www.lepsilamac.sk | info@lepsilamac.sk | facebook.com/lepsilamac | instagram.com/lepsilamac | #lepsilamac Na príprave materiálu spolupracovali kandidátky a kandidáti iniciatívy Lepší Lamač. Objednávateľ: Igor Polakovič, Bratislava-Lamač. Dodávateľ: Pandan, s. r. o., Česká 3002/7A, 831 03 Bratislava, IČO: 47866284

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw